Image Alt

Certifikati

  >  Certifikati

U żelji da potvrdi i unaprijedi kvalitetu svoje usluge Vrtić PPU Montessori IQ Kutak Tuzla svoju šestu godinu postojanja, a kao prvi vrtić u Bosni i Hercegovini, krunisao je uvodjenjem i implementacijom Sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 za jasličke i vrtićke usluge.

Sistem upravljanja kvalitetom obuhvata sve aktivnosti koje se odnose na djelatnosti upravljanja, osiguranja resursa, realizacije usluge i nadzora, te kroz dobru dokumentacijsku praksu omogućava sistemsko pračenje cjelokupnog procesa i pravodobno prepoznavanje želja i potreba naših klijenata i uposlenika.

Konzalting u implementaciji Sistema upravljanja kvalitetom je pružila firma E.N. Motiv d.o.o. Sarajevo a Certifikaciju je obavila certifikacijska kuća DQSBH-BHcert d.o.o. Sarajevo.

Dodijeljeni su certifikati DQS Frankfurt i IQNet Brisel

https://www.dqsglobal.com/bo-ba/o-nama