Image Alt

Cjenovnik usluga

  >  Cjenovnik usluga

Datum: 01.05.2023. godine

  1. Cjelodnevni boravak sa uključenim korištenjem slane sobe 2x sedmično – 400,00 KM
  2. Poludnevni boravak sa uključenim korištenjem slane sobe 2x sedmično – 300,00 KM
  3. Cjelodnevni boravak za (2) dvoje djece iz iste porodice sa korištenjem Slane sobe 2x sedmično – 700,00 KM
  4. Poludnevni boravak za dvoje (2) djece iz iste porodice sa korištenjem Slane sobe 2x sedmično – 520,00 KM
  5. Produženi boravak do 19:00 sati sa korištenjem Slane sobe 2x sedmično i sportskim aktivnostima 3x sedmično – 500,00 KM
  6. Produženi boravak do 19:00 sati sa korištenjem Slane sobe 2x sedmično i sportskim aktivnostima 3x sedmično za dvoje (2) djece – 850,00 KM
  7. Usluga logopedskog tretmana na zahtjev roditelja (45 min) – 20,00 KM
  8. Usluga edukacijsko-rehabilitacijskog tretmana (45 min) – 25,00 KM
  9. Usluga ABA tretmana (45 min) – 35,00 KM
  10. Usluge Muzičkih radionica I slane sobe su uključene u redovnu cijenu vrtića.

Direktor PPU

Prof. dr. Alma Dizdarević QBA, IBA