Image Alt

Novosti

  >  Novosti

Poticanje pismenosti igra ključnu ulogu u promicanju socijalne kohezije i smanjenju ekonomskih razlika. Kvalitetan sistem ranog učenja postavlja temelje uspjeha u kasnijem životu osobe u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i socijalne inkluzije, a posebno je važan za djecu ranjivih grupa. U

Trajanje: 01.09.2020 – 31.10.2023 Proces tranzicije treba posmatrati kao važnu priliku za malo dijete da razvije svoje socio-emocionalne vještine. Važno je analizirati kako prvim pristupom djeteta predškolskoj ustanovi upravljaju stručnjaci i institucije iz različitih sredina. Adaptacija je vrlo važna faza u