Image Alt

Upis

  >  Upis

Ako želite da upištete djete u neki od naših programa, prvo morate da preuzmete fajl pristupnice, te onda tako popunjen fajl da nam dostavite tako što ćete na dnu ove forme za upis unijeti popunjen fajl pristupnice u polju predviđenom za to.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Djetetov izvod iz matične knjige
  • Ljekarsko uvjerenje
  •  Fotokopirane lične karte za roditelje

Prikačite popunjenu pristupnicu