YOGA KIDS

Šta podrazumijeva joga za djecu i koji su njeni ciljevi
Vježbanje joge može biti odličan način nježnog usmjeravanja djeteta na fizičku aktivnost, te uticanja na njegovo opde zdravlje. Joga, kao i kod odraslih, pomaže u smirivanju djece, sprječavanju pretilosti, popravljanju koncentracije, te osvještavanju tijela i balansiranju emotivnog i duševnog stanja.


Kako izgleda tipičan sat joge za djecu?
Satovi joge za mališane rijetko se usmjeravaju na usavršavanje poza – uglavnom se bave osnovama joge, kao što je poticanje suosjedanja umjesto takmičenja ili pak veze između disanja i različitih poza. Tipičan sat tako prilagođene joge sadrži:

  • Zagrijavanje – vaše dijete de se izuti te de se od njega tražiti da legne ili sjedne „po turski“ na prostirku. Prostirke za vježbu, jastuci ili neki drugi rekviziti mogu se koristiti kao „signal“ da je ovo vrijeme predviđeno za opuštanje. Krede se od poticanja djeteta na tišinu uma.
  • Disanje – pažnja djece usmjerava se na disanje – spori udah i izdah i duboko kroz nos. Jedna od tehnika koje se koriste jeste ta da dijete zamisli kako se njegov trbuh ispunjava zrakom poput balona, a potom se polagano ispuhava.
  • Poze – nježni pokreti, uključujudi istezanje, pomodi de vašem djetetu da se pripremi na poze koje uključuju stojanje, sjedenje, okretanje, ravnotežu i savijanje. Jedna od tehnika bit de poticanje djece da imitiraju biljke, životinje ili razne objekte, kako bi našli asocijaciju za određene položaje koje budu vježbali.
  • Opuštanje – nakon dovršavanja serije poza, djeca mogu ledi na pod na leđa te sklopiti oči. Pri tome ih treba pokriti nekom dekicom ili peškirom, kako bi se zadržala toplota tijela i podstakao bolji protok energije kroz tijelo. Ponovo se usmjerava na disanje. Pri tome se može poticati i njihova mašta, tako da vizualiziraju neke doživljaje poput ležanja na oblaku ili lebdenja zrakom.
  • „Buđenje“ – na kraju sata dijete de se protegnuti, te lagano, bez naglih pokreta, ustati sa poda. Cijeli sat je praden opuštajudom muzikom.

Potrebna oprema: prostirka (posjeduje vrtid), udobna odjeda za vježbanje (helankice ili trenerkice), dekica ili peškir za pokrivanje

Kratka biografija voditeljice radionice:
Amila Hadžiabdid je rođena u Tuzli, 28.05.1987. godine. Pohađala je osnovnu školu
U Maulburg-u (Njemačka) i u Gornjoj Tuzli. Nakon toga upisuje opšti smjer
Gimnazije „Meša Selimovid“. Interesovanje za fizičkim i duševnim zdravljem je
bilo prisutno ved od malih nogu. 2010.godine počinje da se zanima za jogu i razne
meditativne tehnike, te se tome aktivno i posvetila. 2013.godine upisuje Fiziku na
Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli, želedi da sagleda i shvati razne aspekte
joge i sa naučne strane. Takođe je učenica Škole za instruktore joge u Somboru,
koju završava u augustu tekude godine sa zvanjem instruktorice joge i
učiteljice meditacije.