MONTESSORI IQ MUSIC LAB

O muzičkom projektu/programu obrazovanja
“Montessori IQ kutak” Tuzla
Muzički edukativni program je dizajniran da polaznicima u roku od šest do devet mjeseci omogućinajosnovnije muzičko obrazovanje, izgradi dobre muzičke temelje za eventualno daljnje muzičko
školovanje i usavršavanje. Ciljna grupa programa su djeca u dobi do šest godina, koja kroz Muzičkiedukativni program imaju priliku da na relaksirajući način bez straha od neuspjeha i negativnih ocjena završe započeti program. Progam podstiče, usmjerava i ohrabruje učenike za radom i istraživanjem u oblasti muzike, a na kraju dobijaju i certifikat, nešto na šta će biti veoma ponosni.

Montessori IQ Music Lab predstavlja moderan pristup razvijanja muzičkih sposobnosti kod djece predškolskog uzrasta, te prvi i jedini program muzičkog obrazovanja djece na našim područjima. Muzičke aktivnosti se poštuju na istoj razini kao i bilo koji oblik učenja, a nastavnik podržava i ohrabruje djetetova muzička nastojanja. Muzičko obrazovanje se odvija kroz tri kurikuluma a svaki od njih uključuje slušanje muzike, muzičko opismenjavanje i Orfovu muzičku pedagogiju.
Muzički edukativni program u okviru privatne predškolske ustanove “Montessori IQ kutak” Tuzla, uključuje sve vrste vještina početnika koji će se razvijati u ovoj fazi, poput osjećaja za ritam, kontrole glasa i tijela, sviranja, pjevanja, tačnosti i kvalitete tonova, te osnove muzičke percepcije, dok će program će polaznicima biti dostupan u različitim modulima, paralelno na bosanskom i engleskom
jeziku.
Primarni ciljevi projekta su:

  • Utjecati na razvoj muzičke kulture djece;
  • Služiti kao dodatni edukativni i kulturni resurs predškolske ustanove i lokalne zajednice.
  • Omogućiti djeci da potaknu svoje muzičke sposobnosti, kroz razumijevanje i uvažavanje.
  • Unaprijediti muzičko i umjetničko znanje mladih da 6 godina u lokalnoj zajednici i okruženju.

Glavni zadaci projekta su:

  • Buđenje interesa i razvijanje ljubavi prema muzici i muzičkom izražaju.
  • Pripremanje polaznika za neovisno i uspješno muzičko izražavanje glasom, tijelom ili Instrumentom.
  • Osposobljavanje djece da sviraju ili pjevaju do određene razine;
  • Usmjeravanje učenika na promatranje, pamćenje i realizaciju muzičkih tekstova;
  • Razvijanje vještina slušanja s ciljem postizanja stabilnosti u ritmičkoj izvedbi;
  • Poticati senzorsku osjetljivost učenika i sposobnost analiziranja muzičkih djela