Image Alt

O nama

  >  O nama

O nama

Privatna predškolska ustanova Montessori IQ kutak, zasnovana na poznatoj pedagogiji Marije Montessori, prva je Montessori predškolska ustanova na području Tuzlanskog kantona. 

Svi programi su odobreni od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
Posjete za roditelje koji žele da se upoznaju sa radom u našoj ustanovi su planirane od 14-17 sati svaki radni dan.

Pored naših osnovnih usluga u vidu obrazovanja djece, brige o djeci i njihovoj bezbjednosti, mi također pružamo i aktivnosti koje su dio osnovne ponude naše ustanove. PPU Montessori IQ kutak promoviše razvoj djeteta kao cjeline, odražavajući shvaćanje da djeca uče kroz aktivna čulna iskustva i prikazuju svoja znanja na različite načine.

Prateći ključni Montesori princip ,,pomozimo djetetu kako bi ono pomoglo samo sebi”, naši prostori su prilagođeni djeci i potpuno svrsishodno pripremljeni da zadovolje njihove potrebe pri učenju.
Djeci je na raspolaganju privlačan prostor koji odgovara nezavisnosti koja kod djeteta počinje da se pojavljuje, a koji je opremljen namještajem koji svojom veličinom odgovara dječjem uzrastu kao i autentičnim Montesori materijalima koji su raspoređeni na lako dostupnim policama. Materijali koji su namenjeni za samostalno učenje i potpuno pristupačni, promovišu učenje kroz dodir, rad na njemu i sticanje iskustva.
Svakog dana djeca imaju priliku da budu aktivna, da se igraju napolju, kao i da se bave fizičkim aktivnostima u našoj didaktičkoj bašti.

Misija i vizija

Misija Privatne predškolske ustanove „Montessori IQ kutak“ je postati institucija koja će odgajati djecu da budu u stanju suočiti se sa stvarnošću današnjeg života, primjenjujući Montessori metodu, u kojoj “ljubav nije ovisnost, a disciplina nije podređenost“.

Vizija dječjeg vrtića je postati centar izvrsnosti primjene Montessori metode u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, kao primjer načina života šire zajednice.