IQ Kutak

  >  Novosti   >  PRVI KORACI (ERASMUS+ PROJEKT)

PRVI KORACI (ERASMUS+ PROJEKT)

Trajanje: 01.09.2020 – 31.10.2023

Proces tranzicije treba posmatrati kao važnu priliku za malo dijete da razvije svoje socio-emocionalne vještine. Važno je analizirati kako prvim pristupom djeteta predškolskoj ustanovi upravljaju stručnjaci i institucije iz različitih sredina. Adaptacija je vrlo važna faza u razvoju djetetove socijalizacije i ličnosti, te je okruženje jaslica prvo u kojem se dijete prvi put susreće sa institucijom. Adaptacija znači postepenu separaciju tokom nekoliko sedmica, sporo prilagođavanje novoj sredini i blagu tranziciju. Neke od najznačajnijih promjena koje dijete doživljava kada krene u vrtić su odvajanje od majke/oca, novo okruženje, promjena dnevnog ritma života, novo mikrobiološko okruženje, prehrambene navike i vrste hrane, potrebe za adaptacijom. Tokom ovog prijelaznog perioda djeca i njihovi roditelji mogu imati poteškoća zbog razlika u novoj sredini.

Osnovni cilj projekta je analizirati i uporediti značajne aktivnosti vezane za socio-bihevioralnu adaptaciju djeteta u servisima brige o djeci. Ovaj projekat ima transnacionalnu prirodu i predstavlja fundamentalnu tačku jer različita evropska partnerstva pomažu da se identifikuju i razmjenjuju dobre prakse vezane za adaptaciju u predškolskim uslugama.

Partneri:

-Privatna predskolska ustanova “Montessori IQ” kutak (Bosnia and Herzegovina)

-ARCA Cooperativa Sociale (Italy)

-GEDI GESTIO I DISSENY SCCL (Spain)

-Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék (Hungary)

-Preschool Pőngerjas (Estonia)

Post a Comment