Image Alt

IQ Kutak

  >  Novosti   >  Read (Erasmus+ projekt)

Read (Erasmus+ projekt)

Poticanje pismenosti igra ključnu ulogu u promicanju socijalne kohezije i smanjenju ekonomskih razlika. Kvalitetan sistem ranog učenja postavlja temelje uspjeha u kasnijem životu osobe u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i socijalne inkluzije, a posebno je važan za djecu ranjivih grupa. U pet od sedam partnerskih država procent ranog napuštanja škole je viši u odnosu na evropski prosjek, izuzev Belgije i Bosne i Hercegovine. Najmanje četiri od sedam partnerskih država (bez dostupnih podataka iz Bosne i Hercegovine) pokazuju ispodprosječne rezultate na Pisa2019 testu čitanja. READ projekt u potpunosti zadovoljava potrebe Evropske unije za modernizacijom i poboljšavanjem kvaliteta ranog učenja, poticanju ključnih kompetencija, i profesionalnog razvoja učitelja putem saradnje i razmjene dobrih praksi.

Metodologija projekta je bazirana na zajedničkom učenju partnera i razmjeni dobre prakse koja je ostvarena kroz zajedničke stručne treninge organizirane u svakoj partnerskoj državi. Projekat ima za cilj izradu međunarodne zbirke dobrih praksi za razvoj predvještina čitanja. Aktivnosti treninga su fokusirane na promatranje razvoja jezičnih vještina kod predškolske djece kao i vještina čitanja kod djece u osnovnoj školi. Za potrebe ovih aktivnosti tokom projekta su izrađeni jedinstveni opservacijski kriteriji za procjenu prakse, usluga, kvalitete poučavanja i materijala za učenje. Održavanje treninga je pružilo mogućnost za prezentaciju i razmjenu iskustava i znanja o socijalnim, kulturalnim i obrazovni kontekstima država kao partnerskih država. Svaka partnerska država je provela procjenu jezičnih vještina za edukatore i roditelje, te je sažetak ovog istraživanja kao i rezultati promatranja aktivnosti unutar treninga nalaze u ovoj publikaciji.