Image Alt

IQ Kutak

  >  Novosti   >  Saradnja sa Gradskim dječijim horom “Slavuj”

Saradnja sa Gradskim dječijim horom “Slavuj”

Značaj muzike, kao bitnim faktorom za sveukupan razvoj djece, prepoznali smo i njegujemo u našem Montessori IQ Kutku. Muzičke radionice, za naše mališane, organiziraju i izvode voditelji Gradskog dječijeg hora „Slavuj“ Tuzla, dirigentica Renata Bagarić i profesor klavira Zlatan Mujkić.

Kroz radionice kod djece se potiče interes za muzičkim izražavanjem, otkriva i razvija muzikalnost sa specifičnim sposobnostima, muzičkim pamćenjem, osjećajem za ritam, za visinu, trajanje i kvalitet zvuka. U radu sa djecom vodi se briga o njegovanju i kultivisanju dječijeg glasa (pravilno disanje, jasan izgovor riječi i tačno pjevanje).

Rad u pjevačkoj grupi doprinosi i razvijanju emocionalne i estetske osjetljivosti djeteta za kvalitet muzike, a sa naglaskom na socijalizaciju i samopouzdanje, a iz toga se podstiče razvoj trajnih interesa i ljubavi prema muzici. Vodeći se misijom i vizijom našeg Montessori IQ Kutka, koji u prvi plan ističe sveukupni razvoj djeteta, na svim poljima, pa tako i umjetnosti, muzičke radionice dopunjavaju program našeg rada.